วันนี้ 24/05/2566 เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่
รายละเอียด : วันนี้ 24/05/2566 เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566
– หากประชาชนท่านใดยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (ชำระได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566) สามารถเข้ามาชำระได้ที่ อบต.นาคูณใหญ่ หรือบริการชำระภาษีผ่านแอพธนาคาร/QR Code หรือโอนเงินเพื่อชำระ เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
เลขที่บัญชี 013382428948 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

Share: