องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ และนางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง


Share: