การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายกองการ เคนดง จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนายเตียน เบาลาด หมู่ที่ 4,6 บ้านนาคูณน้อย ตำบลนาคูณใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
mungmee

Share: