วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ปราชญ์ชาวบ้าน,จิตอาสาตำบลนาคูณใหญ่,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนประสานมิตร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะหนองบุ่งล้วน บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: