จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณทุ่ง ตำบลนาคูณใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2346 จุดสิ้นสุดข้างบ้านนางแหวน โพธิ์สาจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า

1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ม
mungmee

Share: