การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ประกาศ-เรื่อง การเปิดเผยราคากลางแล...ณราค...าางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 1,7 บ้านม่วง
Share: