ร่วมทำบุญสมทบกองทุนโรงเรียนผู้สูงอายุ (นครพนม 10 ) ตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเปาะบาง และกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลนาคูณใหญ่ หรือโอนผ่านเลขที่บัญชี ธ.ก.ส 020157537256 ชื่อบัญชี โรงเรียนผู้สูงอายุ(นครพนม10)ตำบลนาคูณใหญ่

mungmee

Share: