ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
mungmee

Share: