วันที่ 24 พ.ค.66 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกล้างถนนและรางระบายน้ำที่มีการอุดตัน ในเขตพื้นที่ ม.7 บ้านม่วง

Share: