ในวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน (หลักสูตรการมัดเสื้อย้อมคราม) ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่จัดโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน (หลักสูตรการมัดเสื้อย้อมคราม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่
ให้มีความรู้ความเข้าใจการทำเสื้อย้อมครามลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน และสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยได้รับความอนุเคราะห์เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว จำนวน 20 คน และ นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้พบปะให้กำลังใจ ซึ่งได้ให้ตัวแทนเด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแผนในการดำเนินโครงการด้านเด็กและเยาวชนระดับตำบลต่อไป

ามอนุเคราะห์เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว จำนวน  20 คน และ นายชาญชัย  แมดมิ่งเหง้า นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้พบปะให้กำลังใจ ซึ่งได้ให้ตัวแทนเด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแผนในการดำเนินโครงการด้านเด็กและเยาวชนระดับตำบลต่อไป
Share: