ขอเชิญชวนชาวตำบลนาคูณใหญ่และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตำบลนาคูณใหญ่ ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญชวนชาวตำบลนาคูณใหญ่และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตำบลนาคูณใหญ่
ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
ร่วมชม 🪷 การประกวดกระทง
💃การประกวดนางนพมาศ
💃การประกวดธิดาจำแลง
📌📍 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Share: