9 พฤศจิกายน 2566 “โครงการหน้าบ้านน่ามอง” กิจกรรม 5 ส. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดย นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มอบหมายให้ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย สอนแสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายนัธทวัฒน์ แสงสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกคนในหน่วยงานทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และหน้าสำนักงาน ให้สะอาด เก็บกวาดใบไม้ ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อความสะอาดและดูสวยงาม

Share: