วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7, และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมประชุมรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมแก่นคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: