2 กรกฎาคม 2567เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดย นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย

mungmee

Share: