วันนี้คณะผู็บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้จัดกิจกรรม Kick off กิจกรรมทำความสะอาด ๕ ส. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

mungmee

Share: