สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้จัดโครงการวัยรุ่นวัยใสรักอย่างไรไม่ให้ตั้งครรภ์ ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อมและวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก การตั้งครรภ์ โดยมีนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลนาหว้า กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนในตำบลนาคูณใหญ่ จำนวน 25 คน

Share: