วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมคณะ, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมคณะ, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายกฯ อ่านสารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมอบนโยบายให้ครู, บุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม พุทธศักราช 2566 #”ครูดี ศิษย์ดี อนาคตดี”#

Share: