โครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ได้จัดโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนตำบลนาคูณใหญ่ ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรมะ ถวายภัตตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดจอมแจ้ง บ้านนาคูณใหญ่ หมู่ที่ ๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน (บวร)ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนร่วมกัน

mungmee

Share: