ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกับผู้ปกครองเด็ก และการแนะนำผู้ปกครองใช้ line officials การดูแลและการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัย

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ โดยนายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่, นางกรรยา เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์, ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยวกุศลกิจ, อาจารย์ชนิชา ไชยต้นเทือก มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกับผู้ปกครองเด็ก และการแนะนำผู้ปกครองใช้ line officials การดูแลและการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ จำนวน ๔ แห่ง

Share: