วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ , นายศรายุทธ วะชุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ พร้อมด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกองสวัสดิการสังคม นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงและชมรมผู้สูงอายุตำบลนาคูณใหญ่เข้าร่วมการประกวดขับร้องสารภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเภททั่วไป ณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการประกวดได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย

Share: